Etape 2

Udstykningen Ørskov Bæk Parken Etape 2 får 19 parcelhusgrunde, der bliver byggemodnet i forlængelse af etape 1. 

Grundene bliver fuldt byggemodnet med stik til vand, kloak, el og fjernvarme ført frem til skel.Endvidere bliver der ført stik til tv/bredbånd til grunden. Der er ikke tilslutningspligt hertil.

bubblemedia